Skip to main content

Rejsebetingelser

GÆLDENDE REJSEBETINGELSER
for Bella Rejser ApS

Betaling:
Ved indbetaling accepterer kunden samtidig Bella Rejsers gældende vilkår for rejsen. 

Prisen:
Grundprisen er pr. person i delt dobbeltværelse/-lejlighed og inkluderer det anførte i programmet. Eventuelle tilkøb udover grundprisen vil fremgå af rejsebevis/faktura. Vælger man at udeblive fra dele af programmet, vil prisen stadig være den samme. Prisen er inkl. moms.

Kundens ændringer/annulleringer:
Der kan ikke foretages ændringer eller annullering af rejsen, når der er indbetalt i forbindelse med tilmelding, uden at kunden hæfter helt eller delvist for rejsens pris afhængig af tidspunktet for rejsens ændring/annullering. Information om annullering gives omgående og skriftligt til Bella Rejser. Kunden kan vælge at forsikre sig mod annullering, hvis man bliver forhindret i at rejse grundet sygdom mv. En afbestillingsforsikring træder i så fald i kraft. Kunden sender selv en lægeerklæring direkte til sit forsikringsselskab sammen med sygeerklæringen (som rekvireres direkte hos forsikringsselskabet eller på deres hjemmeside).
Da flybilletter, hotelværelser/-lejligheder samt visse entrébilletter på arrangerede udflugter bestilles og betales forud, og ofte ikke kan refunderes, er følgende afbestillingsregler gældende.

Indtil 60 dage før afrejse:                                                                 
Det indbetalte beløb refunderes med undtagelse af depositum. Depositummet er 3.000 kr. pr. person, og dækker tillige gebyr til rejsebureauets administration i forbindelse med afbestillingen.

Mindre end 60 dage før afrejse:                      
Hele rejsens fakturerede pris er tabt.

Overdragelse af rejsen:
Efter betalt depositum kan kunden overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr på 1.500 kr., såfremt denne person opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i grupperejsen. Hvis overdragelsen sker mindre end 60 dage inden afrejsen tillægges endvidere Bella Rejsers ekstraomkostninger, bl.a. til ændring af navn på flybillet. Overdragelse kan ikke finde sted mindre end 7 dage inden afrejsedagen. Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb, inkl. overdragelsesgebyret, samt for eventuelle ekstraomkostninger, der følger af overdragelsen.

Ændring af rejsen:
Indtil senest 60 dage før afrejse kan kunden uden ekstra omkostninger ændre rejsen til en hvilken som helst anden rejse hos Bella Rejser, forudsat at rejsedeltagerne er de samme.

Kundens ansvar:
Det er kundens pligt at kontrollere, at Bella Rejsers rejsebevis/faktura stemmer overens med kundens bestilling (især er det meget vigtigt, at navnet i rejsebeviset stemmer overens med navnet i passet, da man ellers kan blive afvist ved check-in i lufthavnene). Det er ligeledes kundens ansvar at sørge for, at passet er gyldigt. Bella Rejser påtager sig intet ansvar for følgerne ved at have opgivet ukorrekte oplysninger. Kunden skal ud over sit pas sørge for at medbringe det blå sygesikringskort og eventuelt rejseforsikring.

OBS. For at alle kan få det optimale ud af turen, kræver vi, at man på rejsen er 100% selvhjulpen. Det vil bl.a. sige at man selv skal kunne bære sin kuffert, og man skal kunne gå på trapper og brosten, og i øvrigt følge med på udflugternes gåture i et nogenlunde tempo. Vores rejseleder skal varetage hele gruppens behov, og kan desværre ikke hjælpe og assistere ved individuelle behov. 

Bagage:
Antal kilo der må medbringes, vil fremgå af rejsepapirerne.

Bella Rejsers ændringer/aflysninger:
Bella Rejser tager forbehold for nødvendige ændringer af rejsen samt aflysning. Er der ikke nok tilmeldte, kan det blive nødvendigt at aflyse rejsen, og kunden vil få refunderet sin indbetaling til Bella Rejser. Bella Rejser kan med et varsel på 20 dage aflyse en planlagt rejse. Ved eventuelle ændringer af rejsen vil kunden blive informeret herom, og ved væsentlige ændringer kan kunden afbestille sin rejse og få refunderet sin indbetaling til Bella Rejser.
Hvis udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråder rejser til rejsemålet, og Bella Rejser derfor bliver nødsaget til at annullere rejsen, vil hele rejsens pris blive tilbagebetalt indenfor 7 dage efter annulleringstidspunktet.

Flyforsinkelser: 
Forsinkelser kan desværre opstå, og kan skyldes tekniske fejl, vejrforhold eller overbelastning af lufttrafikken. I tilfælde af forsinkelser skal du følge den information, som du får af flyselskabet eller flyselskabets repræsentant. Bella Rejser vil så vidt som muligt holde dig informeret om situationen, og efterfølgende vejlede om hvorvidt du har mulighed for at kræve erstatning hos flyselskabet ifølge EU-forordningen 261/2004. Denne præciserer også at evt. erstatning er en sag direkte imellem kunden og flyselskabet. Bella Rejser kan således ikke søge erstatning på vores kunders vegne.

Prisændringer efter aftalens indgåelse:
Rejsens pris er baseret på de gældende afgifter, skatter og valutakurser, der er opgivet i rejsepapirerne. Bella Rejser tager forbehold for pludselige prisstigninger/-fald pga. ændringer i valutakurser, skatter og afgifter samt eventuelle gebyrer ved fx lufthavns-, landings- og startafgifter. En prisforhøjelse skal varsles senest 3 uger før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden afbestille sin rejse, og få refunderet sin indbetaling til Bella Rejser, hvis dette gøres senest 1 uge efter oplysningen om prisforhøjelsen er givet. Ved prisfald vil kunden ligeledes blive informeret herom, og Bella Rejser vil godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger 200 kr. Prisfald indenfor 3 uger før afrejse vil ikke blive godtgjort.

Lokale turistskatter:
Eventuelle turistskatter på rejsemålet er Bella Rejser uvedkommende og betales af kunden direkte til hotellet. Såfremt der er indført lokal turistskat på rejsemålet, vil prisen ca. være 25,- kr. pr. person pr. nat.

Reklamationer:
Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor luftfartsselskabet eller hotellet, til rejselederen eller om nødvendigt til Bella Rejser, efter at kunden har opdaget manglen, således at manglen kan blive afhjulpet hurtigst muligt. Det anbefales at få en afgivet reklamation dokumenteret skriftligt, hvis manglen ikke kunne afhjælpes tilfredsstillende. En eventuel manglende reklamation under rejsen kan medføre, at Bella Rejser ikke kan yde nogen former for kompensation, uanset om dette ville være berettiget.

Rejsepapirer:
Kunden vil umiddelbart efter sin tilmelding modtage rejsebevis/faktura samt nødvendige informationer om betalingstermin, rejsetidspunkter mv.
To til tre uger inden afrejse modtager kunden yderligere rejseinformation som indeholder præcist mødested og -tidspunkt for busafhentning.  

28. aug. 2023

Søg rejse

Din rejse starter fra din kommune

4 grunde til at tage på en Bella rejse
1. DET ER LET

Du bliver hentet i bus fra et centralt opsamlingspunkt i dit lokalområde og kørt til lufthavnen. Her er der hjælp til check-in og bagageaflevering, så vi er sikre på at du får en god start på rejsen. Ved hjemrejsen bliver du selvfølgelig kørt hjem igen.

2. DET ER TRYGT

Din danske rejseleder er med hele ugen, så du får oplevet de bedste ting rejsemålet har at byde på. Hotel, måltider og udflugter er arrangeret og betalt på forhånd, og tingene foregår i et behageligt tempo. Derfor kan du koncentrere dig om at nyde ferien.

3. DER ER ANDRE SOM DIG

Det er ikke afgørende, om du har en rejsemakker eller ej. Med vores grupperejser kan du holde ferie sammen med andre jævnaldrende – både par og enlige. Mere end hver tredje af vores gæster møder nye mennesker, som de ser igen efter hjemkomsten.

4. DET ER HYGGELIGT

Du falder nemt i snak med de andre deltagere, fordi stort set alle kommer fra samme lokalområde. Vi spiser sammen minimum to gange dagligt, tager på fælles ture og bor på det samme hotel. Vores fokus er skønne oplevelser og socialt samvær.